Velika sala

Velika sala je površine 70m2 i idealna je za grupe veće od 10 osoba,
kao i  za aktivnosti koje zahtevaju puno prostora.

Cena za termin do 16h = 1.000 din 
Cena za termin od 16h = 1.200 din

(U cenu je uključeno korišćenje rekvizita)

Mala sala

Mala sala je površine 40 m2 i idealna je za manje grupe.

Cena termina do 16h = 800 din 
Cena termina od 16h = 1.000 din 

Copyright Fitness Club Cat